Głosowanie

Jak odbywa się głosowanie?

Obecnie sala posiedzeń Sejmu, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak często posłowie zbierają się na obrady i jak wygląda głosowanie w sejmie. Z niniejszego artykule znajdą Państwo odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Głosowanie w sejmie

Jak powszechnie wiadomo, jednym z najważniejszych obowiązków poselskich, jest oczywiście udział w głosowaniu. Aby głosowanie uznano za ważne, konieczne jest kworum, które w chwili obecnej wynosi co najmniej 50% ustawowej liczby posłów (minimum 230 posłów). Warto wspomnieć również i o tym, że to kworum nie są zaliczani posłowie, którzy przebywali na sali, ale nie oddali głosu na „tak”, „przeciw”, czy też  „wstrzymali się” od głosu. Aby ustawa była przyjęta musi zostać zawsze poparta większością posłów. W identycznym trybie Sejm podejmuje również rozporządzenia oraz uchwały.

Jawność głosowania

Bardzo ważną kwestią jest również to, że w naszym kraju wszystkie głosowania są jawne i odbywają się nie tylko poprzez wykorzystanie odpowiedniego elektronicznego urządzenia do oddawania głosów, ale również poprzez tradycyjne podniesienie ręki do góry. Każdy poseł może oddać swój głos, dopiero po wprowadzeniu do czytnika specjalnej karty magnetycznej, na której umieszczone są wszystkie jego dane.

Jak wygląda głosowanie w sejmie w przypadku awarii

W przypadku awarii sprzętu do głosowania, Marszałek Sejmu może zarządzić głosowanie poprzez podniesienie ręki. W takiej sytuacji głosy „za” przyjęciem ustawy liczone są przez odpowiednich sekretarzy. Marszałek oraz grupa co najmniej 30 posłów, ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania imiennego. W tym przypadku posłowie w kolejności alfabetycznej, oddają swoje głosy w postaci karty do głosowania, która wrzucana jest do specjalnej urny.

Wyniki głosowania zawsze podawane są przez Marszałka Sejmu po dokładnym obliczeniu głosów. Jeżeli głosowanie w sejmie budzi wątpliwości, to na indywidualny wniosek co najmniej 30 posłów, można dokonać tzw. reasumpcji głosowania, czyli najprościej rzecz mówiąc powtórzenia głosowania.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą HD System

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *